Lægen

Speciallæge i Almen Medicin Annette Houmand:

Født i 1960. Medicinsk kandidat fra Odense Universitet 1992. År 2000 speciallæge inden for området Almen Medicin. Almen Medicin er et lægespeciale, der kræver stort overblik, og hvor hovedopgaven er, at være i stand til at identificere de syge blandt alle de raske personer, der kommer i almen praksis. Det en hovedfunktion i specialet, at kunne skelne normale tilstande og tilstande, som går over af sig selv, fra tilstande, hvor der er tegn på egentlig sygdom, der er behandlingskrævende.

Som speciallæge i Almen Medicin er jeg godt klædt på til denne opgave, da jeg har gennemført en højt specialiseret uddannelse via ialt 8 års ansættelser på forskellige sygehuse og afdelinger inden for områderne: ortopædkirurgi, organkirurgi, intern medicin, børneafdeling, psykiatrisk og gynækologisk/obstetrisk afdeling samt uddannelsesansættelser og vikariater i almen praksis.

Siden 2001 praktiserende læge i Slagelse. Jeg er sololæge, med et lille team, der sørger for, at du som patient hver gang er sikret en personlig betjening. Vi arbejder dagligt på højt specialiseret niveau med patienten i centrum. Der er mange yngre patienter og børn i min praksis. Jeg har helt fra starten haft en stor andel af kvinder i min klinik og har i gennemsnit set mere end 1 ny gravid pr uge. Så min erfaring med disse områder er bred.

Har også en del erfaring med idrætsskader fra mine tidligere bibeskæftigelser som henholdsvis konsulentansat på ortopædkirurgisk skadestue OUH samt som civil kasernelæge.

Jeg bidrager med en professionel vinkel på dine henvendelser. Vores samarbejde baseres på, at du frit kan drøfte dine tanker omkring symptomer eller helbredsmæssige bekymringer. Du skal føle tillid til mit professionelle virke, så vi sammen kan beslutte, hvilken plan der skal lægges for dig, som tager hensyn til dine ønsker, prioriteringer og det muliges kunst.

Ved kroniske helbredsproblemer, som kræver faste kontroller, vil du mindst en gang om året være sikret en årskontrol i form af et 360 graders eftersyn med lægelig drøftelse af din personlige helbredssituation, inklusiv gennemgang og stillingtagen til din medicinske behandling. Der lægges i samarbejde med dig selv en behandlings- og kontrolplan for det kommende år. Dette gælder for såvel depression, angst, KOL, diabetes, hjertelidelser og andre helbredsproblemer, hvor der behandles med medicin eller hvor der af anden årsag er behov for kontrol.